Komodity

Komodita je zboží, které je na trhu obchodováno bez rozdílů v kvalitě. Dodávky od různých dodavatelů jsou vzájemně zastupitelné. V původním a zjednodušeném smyslu jsou komodity produkty jednotné hodnoty a kvality vyráběné ve velkém množství mnoha různými výrobci. Aby bylo možné s komoditami obchodovat, jsou na každém trhu (komoditní burze) určeny vlastnosti a obchodovatelné množství komodity. O komoditách hovoříme zejména u obchodu s různými surovinami a zemědělskými produkty, který je obvykle prováděn v konkrétním objemu a přesnými vlastnostmi.

Komoditní trhy (komoditní burzy) umožňují nákup a prodej komodit, i před jejich skutečnou výrobou nebo vypěstováním.

Možné způsoby obchodování:

Futures kontrakty
Termínovaný kontrakt (anglicky futures contract, nebo jen futures) je smlouva, která zavazuje dodavatele k dodání předem daného množství zboží v předem dohodnutém termínu a kupce zavazuje k jejímu odběru za předem dohodnutou cenu. Termín dodání zboží (tj. komodity) je označován jako kontraktní měsíc dodání.

Veřejně obchodované komoditní fondy (ETF)
Daleko jednodušším způsobem je obchodování prostřednictvím komoditních fondů, které mají za cíl kopírovat vývoj ceny podkladového aktiva (komodity). Zemní plyn, ropa, zlato stříbro a jiné lze tedy obchodovat jako cenný papír bez časového omezení na rozdíl od futures kontraktů. Výhodou těchto fondů je vysoká likvidita a nízké transakční náklady, což umožňuje prodej v případě̌ nepříznivého vývoje během několika vteřin. Dále pak možnost participovat na cenových výkyvech i s menším kapitálem. V praxi pak na obchodování s ropou nepotřebuji peníze na celý tanker ropy, ale mohu uzavřít obchod jen tak veliký jak veliké jsou moje finanční možnosti.

Komoditní fondy pak mohou různým způsobem reagovat na cenové změny podkladových aktiv, např. zemního plynu, ropy, zlata, stříbra a jiných.

Jednoduché, které přesně odrážejí cenu resp. změnu ceny dané komodity.

Násobené, které každou změnu odrážejí násobkem dvou nebo tří.

Inverzní, které každou změnu odrážejí opačně, tj. při poklesu ceny komodity tento fond na ceně roste.

CFD (contract for diference)

Jako contract for difference (CFD) se ve finančnictví označuje smlouva mezi dvěma stranami, „kupujícím“ a „prodávajícím“, která přikazuje kupujícímu zaplatit prodávajícímu rozdíl mezi aktuální hodnotou aktiva a jeho hodnotou k okamžiku uzavření smlouvy. Je-li tento rozdíl záporný, platí místo toho prodávající kupujícímu. CFD jsou finanční deriváty, které umožňují investorům těžit z nárůstu nebo poklesu cen podkladových finančních instrumentů a často se používají ke spekulaci na tyto ceny.

Například v případě komodit se jedná o derivát, který umožňuje spekulovat na pohyby cen těchto komodit, aniž by investor musel podkladovou komoditu sám vlastnit.

Stock Business a.s.

Štěpařská 980/17
152 00 Praha 5 (ukázat na mapě)

Telefon: +420 800 600 102
Fax: +420 211 153 399